COElogo

 

Kimler Faydalanabilir?

Canlı Online Eğitim’in MEB müfredatına paralel olarak hazırlamış olduğu canlı ders içeriklerinden; 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri, TEOG’a hazırlanan öğrenciler ve İngilizce öğrenmek isteyen tüm bireyler faydalanabilir.

4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri:

 • Okul derslerine destek olmasını isteyen,
 • Okul derslerinde eksik ya da yanlış öğrenilmiş konuları geliştirmek isteyen,
 • Okul derslerinde başarısız olduğunu düşündüğü ders ya da derslerde destek almak isteyen,
 • Okul sınavlarına yönelik çalışmak isteyen ya da öğrendiği konuları pekiştirmek isteyen,
 • Okul derslerinde kaçırmış olduğu dersin ya da derslerin konularında destek almak isteyen tüm öğrenciler Canlı Online Eğitim hizmetlerinden faydalanabilirler.

TEOG’a hazırlanan öğrenciler:

 • Test çözerken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenmek isteyen,
 • Sınavlara yönelik konu tekrarı yapmak isteyen,
 • Eksik olduğunu düşündüğü konularda ders almak isteyen tüm öğrenciler Canlı Online Eğitim hizmetlerinden faydalanabilirler.

İleri düzeyde İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler:

 • İngilizce bilmeyen ve öğrenmek isteyen,
 • Başlangıç düzeyi İngilizce bilgisine sahip olan ve geliştirmek isteyen,
 • İngilizce konuşmakta güçlük çeken ve geliştirmek isteyen tüm bireyler Canlı Online Eğitim hizmetlerinden faydalanabilirler.

Neden Canlı Online Eğitim?

 • MEB müfredatına paralel olarak ,deneyimli ve alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders içerikleri ile Türkiye’nin her yerine canlı ders olanağı sağlayan,
 • Öğrencilerin ders esnasında öğretmenleriyle rahatlıkla yazılı, sözlü ve görsel olarak iletişim kurmasına fırsat veren,
 • Geleneksel bir eğitim ve öğretim kurumunda olduğu gibi tüm öğrenciler ile bire bir ilgilenebilen,
 • Öğrencilerin derse devam durumlarını, katılımlarını, başarı durumlarını belli aralıklarla değerlendirip velinin talep ettiği zaman aralığına göre raporlama imkanı sunan bir platformdur.

Canlı Online Eğitim platformu;

 • Evde güvenli bir ortamda eğitim imkanı sunar,
 • Vakit kaybını önler,
 • Eğitimin kalitesi, bulunulan şehrin iklim, trafik, yol koşullarına ya da sınıfların kalabalık, sıcak ve soğuk olmasına bağlı kalmaz,
 • Türkiye’nin her köşesine aynı kalitede eğitim hizmeti sunarak, eğitimde fırsat eşitliğini ortaya koyar.

Ders Hizmetleri

Canlı Online Eğitim sisteminin sunmuş olduğu ders hizmetleri;

 • Sistemde yayınlanan tüm derslerin MEB müfredatına uygun olacak şekilde hazırlanması,
 • Deneyimli ve alanında başarılı öğretmenler tarafından ders anlatımlarının yapılması ve
 • Ders anlatımı esnasında kullanılan tüm materyallerde öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak video ve ses dosyası gibi zengin sunum araçlarının kullanılmasıdır.

MEB Müfredatına Uygunluk

Deneyimli ve alanında başarılı öğretmenlerimiz, ders anlatımları esnasında kullandıkları tüm materyalleri Milli Eğitim müfredatını ve müfredatta belirlenmiş öğrenme alanlarını dikkate alarak hazırlamaktadırlar.

Müfredatta belirlenmiş öğrenme alanları;

 • Temel işlemler ve kavramlar
 • Bu öğrenme alanında derslerin günlük hayattaki kullanımı için gerekli olan temel kavramlar öğretilir.
 • Öğrenilen bilgilerin kullanımı
 • Bu öğrenme alanında öğrenilen temel kavramların günlük hayatta nerelerde kullanılacağı öğretilir.
 • Bilimsel süreç
 • Herhangi bir dersin temel bilgi ve becerilerini öğrenmiş öğrencilerin öğrendikleri bu bilgileri kullanarak diğer derslerde nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda gerekli beceriler öğretilir.
 • Etik ve sosyal değerler
 • Bilgiye erişim ve iletişim konusunda öğrencilerin uyması gereken kurallar öğretilir.

Zengin Sunum Araçları

Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak her öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlamak ve öğrenmelerini gerçekleştirmek için canlı derslerde anlatılan tüm konular, görsel açıdan zenginleştirilmiş sunumlarla (video, ses dosyası vb.) anlatılmaktadır.

Canlı derslerde kullanılan araçlar;

 • Özel sunum programlarında hazırlanmış uygulamalar
 • Video ve ses dosyaları,
 • Animasyonlar,
 • Öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayacak aktiviteler.

Uzman Öğretmenler

Canlı Online Eğitim’da ders anlatımı yapan öğretmen kadromuz;

 • Alan bilgisi güçlü olan,
 • Türkçe’yi doğru ve akıcı konuşup yazabilen,
 • Öğretmenlik mesleğini severek yapan,
 • Ders anlatımları esnasında öğrencilerin dikkat ve ilgilerini rahatlıkla çekebilen,
 • Öğrencilerin derse katılımlarını sağlayan,
 • Pozitif, enerjisi yüksek olan ve
 • Ders esnasında teknolojiyi etkin kullanabilen öğretmenlerden oluşmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin almış olduğu dersler ile ilgili belli bir alan ya da konudaki, gelişme ve başarılarının belirlenmesi ve bir karara bağlanmasıdır.

Canlı Online Eğitim sistemi üzerinde kullanılacak ölçme ve değerlendirme araçları;

İzleme testleri: 
Her ders sonunda öğrencilerin dersin kazanımlarını kazanıp kazanmadıklarını, ders anlatımı esnasında öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek için yapılır.

Kontrol soruları:
Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak veya ders esnasında anlatılan konuyu öğrenip öğrenmediklerini ölçmek için ders aralarında sorulan sorulardır.

Ön test: 
Dersin kazanımları ile ilgili öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak için dersin başında sorulan sorulardır.

Son test:
Ders sonunda öğrencilerin dersin kazanımlarını kazanıp kazanmadıklarını, ders anlatımı esnasında öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek için yapılır.

Daha Fazla Bilgi: www.canlionlineegitim.com